Skip to main content

Project: Klimpark Twiske Oostzaan

08 november 2023
Project: Klimpark Twiske Oostzaan

In Oostzaan hebben we voor Klimpark Twiske recent weer de wettelijk verplichte periodieke controle van de blusmiddelen verzorgd. In dit geval ging het om 3 brandblussers waarvan we er 1 vervangen hebben. In tegenstelling tot wat veel concurrenten beweren hoeven brandblussers niet elk jaar gecontroleerd te worden, maar mag dit om het jaar.

Het Bouwbesluit schrijft dit voor in art. 6.31 lid 4:

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.

Vandaar dat wij daar pas weer in 2025 op de stoep zullen staan. Net zo brandveilig, maar wel wat goedkoper dus.

Wilt u ook echt onafhankelijk en eerlijk advies over onderhoud? Bel of mail dan Tim van Eijsden via 085-1302644 of info@buro-brandpreventie.nl voor een gratis kennismakingsgesprek. Hij komt graag bij u langs om te kijken wat we voor u kunnen betekenen (èn besparen)!

controle blusmiddelen klimpark twiske

Bezoekadres Zuid-Holland

Randweg-West 1
2662 ER Bergschenhoek

Bezoekadres Noord-Holland

Arent Krijtsstraat 36
1111 AM Diemen