Skip to main content

Erasmus MC

Projectinformatie

Projectnaam:
Renovatie Dp-gebouw Erasmus MC
Adres:
Dr. Molewaterplein te Rotterdam
Opdrachtgever:
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Architect:
Olivier Partners
Gebouwfunctie(s):
gezondheidszorgfunctie (psychiatrie) inclusief nevenfuncties zoals kantoor- en bijeenkomstfunctie
Omvang:
ca. 12.000 m2 BVO

Onze werkzaamheden

Voor dit verbouwplan hebben we eerst de bestaande situatie in kaart gebracht en vastgelegd wat het rechtens verkregen nivo is. Aan de hand hiervan is er op lokatie uitgebreid geïnspecteerd. De hierbij geconstateerde gebreken en tekortkomingen zijn opgenomen in het bestek. Daarnaast zijn de lokale verbouwing en aanpassingen getoetst aan de bouwregelgeving waarbij er een notitie is opgesteld welke als bijlage is toegevoegd aan de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen en brandveilig gebruik. Ook is het tekenwerk van de architect gecontroleerd voor wat betreft de brandveiligheidsinformatie en -voorzieningen.

Meer projecten

Bij dit project verzorgt onze adviseur brandveiligheid de controle van de concept-inspectierapportages. Hierbij is het van belang dat eventuele acute en urgente gevallen waarbij de brandveiligheid in het geding is duidelijk naar voren komen zodat deze direct opgepakt en hersteld kunnen worden. Daarnaast moeten de overige herstelopties logisch en kostenefficiënt zijn opgenomen. Waar nodig zal Expert Judgement moeten plaatsvinden en na herstel conform de opgegeven opties moet alles voldoen aan ...
Voor het Programma Brandveiligheid van de Politie leveren wij 2 projectleiders en 1 coördinator die samen met nog 4 externe collega’s ervoor zorgen dat de komende jaren al het vastgoed van de Politie weer tip-top in orde is op het gebied van brandveiligheid. Op basis van de uitgevoerde inspecties moet dit team Brandveiligheid zorgen voor de realisatie van alle noodzakelijke herstel- en verbeterpunten, inclusief voorbereiding, inkoop, bouwbegeleiding en vergunningen indien relevant.
Voor dit verbouwplan hebben we eerst de bestaande situatie in kaart gebracht en vastgelegd wat het rechtens verkregen nivo is. Aan de hand hiervan is er op lokatie uitgebreid geïnspecteerd. De hierbij geconstateerde gebreken en tekortkomingen zijn opgenomen in het bestek. Daarnaast zijn de lokale verbouwing en aanpassingen getoetst aan de bouwregelgeving waarbij er een notitie is opgesteld welke als bijlage is toegevoegd aan de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen en brandveilig geb...
Voor dit project hebben wij vanaf de eerste schetsen het brandveiligheidsconcept samen met de architect opgesteld. Dit is doorontwikkeld naar een brandveiligheidsplan op basis waarvan de omgevingsvergunning is verleend. Omdat sommige brandcompartimenten groter waren dan de maximaal toegestane oppervlakte conform de standaardregels van het Bouwbesluit is in overleg met het bevoegd gezag in samenspraak met de brandweer een gelijkwaardige oplossing voorgesteld zodat de gewenste indeling toch mog...

Bezoekadres Zuid-Holland

Randweg-West 1
2662 ER Bergschenhoek

Bezoekadres Noord-Holland

Arent Krijtsstraat 36
1111 AM Diemen