Skip to main content

Project: Gebouwinspectie Amsterdam

25 januari 2024
Project: Gebouwinspectie Amsterdam

Een groot deel van onze orderportefeuille bestaat uit het inspecteren van bestaande gebouwen op het gebied van brandveiligheid. Hierbij controleren wij op locatie het pand aan de diverse eisen waaraan het moet voldoen.
Vooraf doen we dan eerst een archiefonderzoek en quickscan om helder te krijgen wat het rechtens verkregen nivo is en waar welke brandveiligheidsvoorzieningen aangebracht (zouden moeten) zijn. Daarna gaat onze inspecteur op locatie kijken of alles daadwerkelijk aanwezig is en of dit ook voldoet. Hierbij kijken we naar zowel bouwkundige, installatietechnische èn organisatorische maatregelen. Ook controleren we de staat van onderhoud, logboeken etc.
De inspectie voeren we uit met speciale software op onze iPad, dus geen gedoe met grote bouwtekeningen en handgeschreven notities. Na afloop zijn alle bevindingen vastgelegd op tekening, met foto en omschrijving van waaruit heel eenvoudig een pdf-bestand te maken is. Aan de hand hiervan werken we vervolgens onze rapportage uit waarmee de opdrachtgever in 1 oogopslag kan zien hoe het gesteld is met zijn vastgoed.
Naar aanleiding van de geconstateerde gebreken adviseren wij erna nog wat de herstelopties zijn en desgewenst vervaardigen we dan ook een werkbeschrijving en kostenraming. Vaak worden we eveneens gevraagd het offerte- en uitvoeringstraject te begeleiden als directievoerder en toezichthouder.
Zo maken, en houden, wij de brandveiligheid van uw vastgoed op orde!

Gebouwinspectie amsterdam

Bezoekadres Zuid-Holland

Randweg-West 1
2662 ER Bergschenhoek

Bezoekadres Noord-Holland

Arent Krijtsstraat 36
1111 AM Diemen