Skip to main content

Beheer & Onderhoud

Wij helpen u ervoor te zorgen dat de brandveiligheid bij u in goede staat gehandhaafd blijft.

Beheer

Naast het verplichte reguliere onderhoud verzorgen wij ook het (dagelijkse) beheer van uw brandveiligheidsvoorzieningen. Hierbij kunt u denken aan het beheer van uw brandmeldinstallaties voor de (3-)maandelijkse en jaarlijkse controles, maar ook aan het regelmatig inspecteren van de brandscheidingen. Met name brandwerende zelfsluitende deuren en brandwerende doorvoeringen functioneren regelmatig niet naar behoren door foutief gebruik of werkzaamheden van derden. Door dit periodiek te laten controleren, voorkomt u onveilige situaties  en daarmee onnodige bedrijfs- of imagoschade.

Ook merken wij dat vaak bij kleine inpandige verbouwingen of wijzigingen er zaken op het gebied van brandveiligheid mis gaan. Door ons het beheer te laten uitvoeren voorkomt u bijvoorbeeld dat uw ontruimingsplan of vluchtwegplattegronden niet meer actueel zijn. Of dat u opeens een doodlopend eind heeft in uw vluchtroute, zonder adequate bescherming van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking.

Het beheer kunnen wij zowel op project- als abonnementsbasis aanbieden. Hierdoor bent u verzekerd van een brandveilig gebouw en geeft uw een duidelijk signaal af dat u bewust betrokken bent bij de veiligheid van uw medewerkers en de bedrijfscontinuïteit. Wij werken graag samen met uw facilitaire medewerkers en kunnen hen ook trainen en opleiden zodat desgewenst een groot deel in eigen beheer kan blijven.

Onderhoud

Vanuit de regelgeving heeft u een zorgplicht voor de brandveiligheid in uw gebouw. Dit betreffen de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen (BIO). Wij verzorgen voor alle onderdelen het verplichte onderhoud op basis van de eisen van het Bouwbesluit overeenkomstig de normen. Door middel van een periodieke controle van bijvoorbeeld de brandslanghaspels en draagbare blustoestellen. Afhankelijk van de overheidseisen en uw wensen doen we dit 1x per jaar of om het jaar.

Indien nodig herstellen we direct eventuele gebreken, of vervangen we het onderdeel voor een nieuwe uit voorraad. Na de keuring ontvangt u van ons een ingevulde checklist en een bijgewerkt (digitaal) logboek. Uiteraard voorzien we alle gecontroleerde voorzieningen van een controle-sticker, zodat de brandweer kan zien dat u voldoet aan uw verplichtingen als beheerder of gebruiker van een brandveilig gebouw.

Onze gecertificeerde onderhoudsdeskundigen zijn goed opgeleid en voorzien van alle materialen en middelen. Uiteraard werken we veilig conform de arbo-regels en conformeren wij ons aan uw huisregels. De monteurs komen voorrijden in een representatieve bedrijfsauto en dragen herkenbare bedrijfskleding. Naast blusmiddelen onderhouden wij ook noodverlichting, vluchtroute-aanduidingen, droge blusleidingen en brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Wij helpen u ook graag met


Ontwerp & Advies

Al op de tekentafel zorgen wij voor een brandveilig gebouw. Wij ontwerpen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische oplossingen die samen een optimaal en integraal geheel vormen. Maar ook een bestaand pand maken wij weer helemaal in orde op basis van een uitgebreide inspectie en doordachte keuzes conform de regelgeving en uw wensen.

Verkoop & Realisatie

Om ervoor te zorgen dat wat wij bedenken ook goed toegepast en uitgevoerd wordt, regelen wij tegenwoordig ook alle benodigde spullen, materialen en constructies op het gebied van brandveiligheid. Hierbij zorgen wij voor juiste samenhangende keuzes en een goede afstemming met de brandweer of gemeente.

Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Politie

Erasmus MC

MFA Vlechtwerk

Bezoekadres Zuid-Holland

Randweg-West 1
2662 ER Bergschenhoek

Bezoekadres Noord-Holland

Arent Krijtsstraat 36
1111 AM Diemen