Skip to main content

Ontwerp & Advies

Wij helpen u met brandveilig maken van uw (ver)bouwplannen.

Ontwerp

Graag komen wij al bij de eerste schetsen aan tafel om mee te denken hoe het het ontwerp brandveilig kan worden gemaakt op basis van de de vigerende regelgeving en de eisen & wensen van de opdrachtgever en gebruiker. Samen met de architect, projectontwikkelaar of aannemer bedenken we slimme oplossingen waarbij integrale brandveiligheid centraal staat.

Daar waar de regelgeving net niet past of een beetje knelt, verzinnen we gelijkwaardige oplossingen die recht doen aan enerzijds het ontwerp en anderzijds de regels van de overheid. Hoewel brandveiligheid (uiteraard) hoog in ons vaandel staat, zullen we ook kijken naar andere relevante zaken zoals planning en kosten. Onze ervaren experts spreken de taal van zowel de ontwerper als de plantoetser bij de brandweer. Door middel van vooroverleg zorgen wij dat uw vergunning of melding brandveilig gebruik snel en adequaat wordt verleend.

Advies

Naast bouwplantoetsing voor nieuwe gebouwen worden wij regelmatig ingevlogen om te adviseren bij bestaande gebouwen. Zo voeren wij bijvoorbeeld inspecties uit om de huidige staat van de brandveiligheid te controleren op basis waarvan wij dan hersteladvies geven. Wij maken regelmatig brandoverslagberekeningen om aan te tonen dat er geen brandwerende voorzieningen nodig zijn tussen verschillende gebouwen of brandcompartimenten. Ook vervaardigen we veel ontruimingsplannen conform NEN8112 en vluchtwegplattegronden conform NEN1414

Daarnaast rekenen we aan grote brandcompartimenten NEN6060, maken we vuurlastberekeningen en bepalen we de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes in gebouwen. Tegenwoordig wordt er veel gewerkt op basis van risico-benadering waarbij Fire Safety Engineering wordt ingezet als hulpmiddel. Hierbij moet u denken aan CFD-berekeningen.

Als gecertificeerd onderhouds-, installatie- en projecteringsdeskundige van o.a. brandmeldinstallaties (NEN2535) of noodverlichting kunnen wij ook de Programma’s van Eisen (of Uitgangspuntendocumenten) en projecteringen van diverse brandveiligheidsinstallaties verzorgen. Op deze wijze levert Buro-Brandpreventie een integraal totaaladvies op maat.

Wij helpen u ook graag met


Verkoop & Realisatie

Om ervoor te zorgen dat wat wij bedenken ook goed toegepast en uitgevoerd wordt, regelen wij tegenwoordig ook alle benodigde spullen, materialen en constructies op het gebied van brandveiligheid. Hierbij zorgen wij voor juiste samenhangende keuzes en een goede afstemming met de brandweer of gemeente.

Naast het bedenken en aanbrengen van de noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen verzorgen wij ook het beheer en onderhoud hiervan. Zo verzeker u zich ervan dat deze cruciale onderdelen van uw gebouw in goede staat blijven en zullen functioneren wanneer het nodig is.

Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Politie

Erasmus MC

MFA Vlechtwerk

Bezoekadres Zuid-Holland

Randweg-West 1
2662 ER Bergschenhoek

Bezoekadres Noord-Holland

Arent Krijtsstraat 36
1111 AM Diemen