Skip to main content

Project: Het Hem controle blusmiddelen

26 september 2023
Project: Het Hem controle blusmiddelen

Dit jaar hebben we weer de blusmiddelen gecontroleerd bij Het HEM, een unieke kunst- en evenementenlocatie in Zaandam. Conform de wet- en regelgeving controleren we de draagbare blustoestellen om het jaar hier. In dit industriële monument op het Hembrugterrein, een voormalige munitiefabriek, was het aanleggen van een waterleiding voor brandslanghaspels in verband met vorstgevaar en hoge kosten te lastig, waardoor we destijds bij de opening in overleg met de brandweer en gemeente op basis van art. 1.3 Bouwbesluit als gelijkwaardige oplossing gekozen hebben om het pand te beveiligen met 43 stuks vorstvrije draagbare blustoestellen. Deze brandblussers zijn gevuld met schuim onder permanente druk en hebben brandklasse AB, afgestemd op het risico. Ook zijn er een aantal CO2-blussers geplaatst in verband met electrotechnische apparaten en installaties. Op deze manier zorgen we niet alleen voor een brandveilige situatie die voldoet aan de regelegeving en de eisen en wensen van de gebruiker, maar kijken we voor de klant ook naar de meest optimale investerings- en exploitatielasten. Benieuwd of we uw brandveiligheid beter èn goedkoper kunnen maken? Bel of mail ons dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij wij uw locatie kostenloos scannen op mogelijke verbeteringen en besparingen!

het-hem-controle-blusmiddelen

Bezoekadres Zuid-Holland

Randweg-West 1
2662 ER Bergschenhoek

Bezoekadres Noord-Holland

Arent Krijtsstraat 36
1111 AM Diemen